۱- مسیریابی خارج از طرح

در این اپلیکیشن با فعال کردن گزینه­های مربوط به طرح ترافیک و آلودگی هوا، از مسیرهای جایگزین و خارج از طرح استفاده کنید.

۲- مقایسه مسیرها

در نقشه و مسیریاب روتا با مقایسه مسیرهای مختلف با یکدیگر، آسانترین راه را برای رسیدن به مقصد بیابید.