به ما بپیوندید

در روتا منتظر شما هستیم

مزایای کار در روتا

ما در تیم روتا به دنبال جذب نیرویی پویا و فعال هستیم تا بتوانیم در یک محیط جوان و دوستانه تجربه حس رضایت شغلی را به ارمغان بیاوریم.

ساعت کاری منعطف

ساعت کاری منعطف

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های آموزشی

پذیرایی صبحانه و ناهار

پذیرایی صبحانه و ناهار

بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

فرصت‌های شغلی

GIS

حکیمیه | تمام وقت

Vue Developer

حکیمیه | تمام وقت

Java Developer

حکیمیه | تمام وقت