۱- دستیار صوتی

با فعال کردن دستیارصوتی، میتوانید از تمام تغییرات مسیر به صورت صوتی آگاه شوید و ناوبری راحتتری داشته باشید.

۲- دوربین

با فعال کردن گزینه دوربین، در طول مسیر از تمام دوربینهای ثبت تخلفات مانند دوربین های کنترل ترافیک آگاه شوید.

۳- نقاط حادثه خیز

با فعال کردن گزینه نقطه حادثه خیز، از تمام چالش¬ها و مشکلات مسیر مانند مسیرهای پر ترافیک ، تصادفات و...آگاه شوید.

۴- اعلان دوربین بالاتر از سرعت مجاز

با فعال کردن گزینه «اعلان دوربین، بالاتر از سرعت مجاز»، از سرعت مجاز مسیرها آگاه شوید و ناوبری بیخطری را تجربه کنید.