سوالات متداول
چگونه از روی نقاط منتخب روی صفحه اصلی گوشی میانبر‌ (shortcut) ایجاد کنم؟
چگونه پمپ بنزین یا ایستگاه های مترو اطرافم را پیدا کنم؟
چگونه نقطه‌ای را به عنوان مقصد مسیریابی انتخاب نمایم؟
چرا روتا موقعیت من را دقیق نشان نمی‌دهد؟
چه اتفاقی می افتد وقتی من در مسیری ناشناخته برانم؟
وقتی روتا مقصد یا آدرس من را اشتباه نشان می دهد چه کاری باید انجام دهم؟
چگونه از وجود دوربین کنترل سرعت یا نقطه حادثه خیز در مسیر پیش رو با خبر شوم؟
چگونه از مبدا غیر از موقعیت فعلی خودم به نقطه ای مسیریابی کنم؟
چگونه می‌توانم پشتیبانی و پاسخ پیرامون سوال‌هایم در مورد روتا بگیرم؟